Мадридська Декларація

[Declaración de Madrid] [Madrid Declaration] [Мадридська Декларація – PDF]

Ми, делегати Шостого Всесвітнього Конгресу Сімей, присутні в столиці Іспанії Мадриді 27 травня 2012 року, підтверджуємо істину, згідно з якою «сім’я є природним та основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави» (стаття 16 Всесвітньої Декларації прав людини). Ця природна сім’я утілена в самій людській природі, і в центрі її – добровільний шлюб чоловіка і жінки, що укладається на все життя. Інститут сім’ї та шлюбу, перш за все, дає подружжю любов і радість, а також спрямований на народження і виховання дітей. Шлюб надає захист у важкі часи, є основою суспільства, що забезпечує рівновагу порядку і свободи, й об’єднує покоління.

На жаль, у наш час нападки на природну сім’ю стають більш частими і серйозними. Ідеології всеосяжного державного контролю, атомістичного індивідуалізму, сексуальної революції кидають виклик самій суті шлюбу та сім’ї. Недавні змінення в законодавстві й публічній політиці руйнують сенс і гідність шлюбу, знецінюють виховання і батьківство, заохочують легке розлучення і народження дітей поза шлюбом, розмивають статеву ідентичність, сприяють статевій розбещеності, створюють умови, що ведуть до насильства над дітьми, ізоляції літніх людей і сприяють депопуляції. Ці змінення особливо гостро відчутні останніми десятиліттями в Європі, зокрема в Іспанії, де у 2004-2011 роках радикальний уряд фактично здійснював політику руйнування природної сім’ї.

Відповідаючи на всі ці виклики, Шостий Всесвітній Конгрес Сімей проголошує ряд принципів з метою створення культурних і політичних умов, сприятливих для життя, свободи і надії на майбутнє:

 • Ми стверджуємо, що природна сім’я, а не окремий індивідуум, є основним осередком суспільства.
 • Ми стверджуємо, що природна сім’я є шлюбом чоловіка і жінки, що створюється для спілкування в любові та радості, народження й етичного виховання дітей, ведення життєздатного домашнього господарства, забезпечення захисту у важкі часи і зв’язку між поколіннями.
 • Ми стверджуємо, що природна сім’я є частиною створеного світопорядку і вкорінена у людській природі. Природна сім’я не може набувати будь-яких нових форм; її призначення не може змінюватися за примхою соціальних інженерів.
 • Ми стверджуємо, що природна сім’я є ідеальною, найкращою, істинною сімейною системою. Хоча ми визнаємо існування різноманітних життєвих ситуацій, будь-які інші «форми сім’ї» є неповними або просто сфабриковані державою.
 • Ми засвідчуємо, що тільки у шлюбі чоловіка і жінки може існувати справжня сексуальна близькість, відкрита для природного і відповідального створення нового життя.
 • Ми підтверджуємо святість людського життя з моменту зачаття і до природної смерті; кожна зачата людина має право жити, рости, народитися і мешкати під одним дахом зі своїми рідними батьками, зв’язаними узами шлюбу. Аборти, евтаназія й усі форми маніпулювання людським ембріоном або плодом є, таким чином, посяганням на людське життя.
 • Ми стверджуємо, що природна сім’я передує державі, і що законні уряди існують для того, щоб захищати і підтримувати природну сім’ю.
 • Ми стверджуємо, що світ багатий ресурсами. Руйнування природної сім’ї, моральні й політичні негаразди, а не «перенаселення», є причинами убогості, голоду й екологічної деградації.
 • Ми стверджуємо, що справжніми демографічними загрозами для людства у новому столітті є старіння населення і депопуляція. Нашим суспільствам потрібно більше людей, а не менше.
 • Ми стверджуємо, що природна сім’я є основним джерелом соціального й економічного процвітання і головною підпорою для подолання нинішньої світової економічної кризи.
 • Ми стверджуємо, що жінки і чоловіки – рівні в своїй гідності і природжених людських правах, але розрізняються за своїми функціями. Покликання кожного хлопчика полягає в тому, щоб стати чоловіком і батьком, а покликання кожної дівчинки – стати дружиною і матірью, навіть якщо цьому іноді заважають непідвладні людині перешкоди або вони відмовляються від сімейного життя заради релігійного служіння. Ці відмінності повинні враховуватися в культурі, правах і політиці.
 • Ми підтверджуємо, що взаємодоповнюваність чоловічої та жіночої статі є джерелом сили. Чоловіки і жінки володіють глибокими біологічними і психологічними відмінностями. Об’єднане у шлюбі ціле стає більшим, ніж просто сума його часток.
 • Ми підтверджуємо право батьків виховувати і навчати своїх дітей на їх благо, без втручань з боку держави.
 • Ми стверджуємо, що кожна людина має право на свободу віросповідання, і політичне співтовариство повинне поважати свободу кожного сповідувати свою віру, передавати її наступним поколінням і виховувати в ній своїх дітей.
 • Ми підтримуємо «сімейну зарплату» та ідеал «рівної оплати за рівну сімейну відповідальність». Компенсація за роботу, оподаткування і система соціального страхування повинні сприяти зміцненню зв’язків усередині природної сім’ї.
 • Ми підтверджуємо необхідність приватної власності на землю, житло, і продуктивний капітал, як основи незалежності сім’ї та гарантії демократії. У справедливому і позитивному суспільстві всі сім’ї володітимуть нерухомим майном.
 • Ми також стверджуємо, що довгострокові вирішення проблем людства, зокрема подолання нинішньої економічної кризи, можуть бути досягнутими тільки завдяки сім’ям і малим громадам. Їх неможливо здійснити рішеннями чиновників і судів, й їх не можна досягти силою зовнішнього примушення.

Organizers: Co-Conveners:
Co-orzanizers: Media Sponsor: Media Partners: